Inwestycje zmieniające Gminę Ryki

Written by Written by Zbigniew Grzelak
Tuesday, 09 April 2013 13:25
A- A A+
Samorząd Województwa Lubelskiego

 

Samorząd Województwa Lubelskiego

 

Rządowy program

Rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej

 

Logo Po ryby

 

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

 

Logo RPO

 

Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Logo RPO

 

Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Logo PROW

Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Logo PROW

Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Logo Maluch+

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2018 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Logo FRKF

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 

 

Logo Orlik

Moje Boisko – Orlik 2012

 

 

Logo Nppdl

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

 

 

Logo WFOSiGW

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Logo ZPORR

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

Logo rozwoju infrastruktury dorogowej

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 / edycja 2016