XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Małgorzata Wardal / Written by Rafał Machnicki
Wednesday, 25 September 2019 08:34
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września (piętek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • XVI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • XVII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Prezesa PKS Sp. z. o.o. na temat działalności jednostki w 2019 roku oraz planowanych dalszych kierunkach jej rozwoju.
 6. Informacja dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2019r.
 7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
  2. wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
 9. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych