101. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości – uroczystości w Sołectwie Sędowice

Written by Monika Białecka / Written by Rafał Machnicki
Tuesday, 05 November 2019 13:14
A- A A+

Ksiądz Proboszcz wsi Bobrowniki wraz z Sołtysem Sołectwa Sędowice zapraszają serdecznie wszystkich mieszkańców sołectwa Bobrowniki oraz sołectwa Sędowice na wspólne świętowanie 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 2019 r.

Po uroczystej mszy w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona o godzinie 10:00 w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach, nastąpi uroczysty przemarsz na błonia nad Wieprzem pod Pomnik ku Czci Ofiar II Wojny Światowej, gdzie złożone zostaną wieńce. Po części oficjalnej, zapraszamy wszystkich obecnych do budynku OSP w Sędowicach. Sołtys Sołectwa Sędowice pragnie zaprezentować wszystkim zgromadzonym efekty realizacji zadania „Modernizacja, doposażenie i utwardzenie terenu przy budynku przeznaczonym na cele kulturalne w Sędowicach" w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych