Nabór uzupełniający do projektu OZE: KOCIOŁ NA PELLET

Written by Sylwia Sieraj / Written by Rafał Machnicki
Tuesday, 11 August 2020 15:20
A- A A+

Szanowni Państwo!
Gmina Ryki prowadzi nabór uzupełniający do projektu OZE: KOCIOŁ NA PELLET.
Informacje pod nr tel. 81 865 71 54, 81 865 71 57 lub 81 865 71 40

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 60% wartości inwestycji.
Zapraszamy do składania ankiet i uczestnictwa w projekcie.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych