Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Marek Czerniejewski / Tadeusz Stoń
środa, 20 styczeń 2016 10:03
A- A A+

Powstanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane jest ze zmianami polityczno-gospodarczymi zachodzącymi w Polsce pod koniec lat 70-tych. Ośrodek powstał na bazie przejętych przez Gminę Ryki obiektów po byłym Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie i powołany został do życia jako zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 1980 roku.

Stosownie do nowych zadań i obowiązków a także zmian prawnych zachodzących w kraju status MGOSiR był kilkakrotnie aktualizowany. Jedną z istotnych zmian w funkcjonowaniu Ośrodka było zastosowanie przez Radę Miasta w Rykach nowej formy organizacyjno-prawnej, która Uchwałą Nr VI/37/99 z dnia 31 marca 1991 roku dokonała likwidacji zakładu budżetowego MGOSiR. W jego miejsce utworzyła gminną jednostkę administracyjną o statusie jednostki budżetowej.

Od momentu powstania MGOSiR jego podstawowym aktem regulującym działalność jest statut. Z biegiem lat zakres zadań określonych w statucie znacznie się rozszerzył, lecz jego podstawowe cele pozostały niezmienne. Ośrodek służy zaspokojeniu potrzeb społecznych z zakresu sportu, wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej, a także rozwijaniu, upowszechnianiu i wspieraniu różnych form kultury fizycznej na terenie jego działania. Do podstawowych zadań jednostki należy między innymi:

Sport w gminie jest istotnym elementem życia jej mieszkańców. Mając to na uwadze MGOSiR ciągle wypracowuje i udoskonala model swojego funkcjonowania, tworząc jednocześnie sprzyjający klimat dla rozwoju, zarówno sportu masowego, jak i kwalifikowanego. Ośrodek jest organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych, a jego szeroka oferta to również efekt ścisłej współpracy z działającymi na naszym terenie klubami, organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi a także szkołami. Ośrodek zarządza bazą sportową przy ul. Warszawskiej, kompleksem boisk sportowych "Orlik-2012" przy ul. 15 PP Wilków AK oraz łowiskiem wędkarskim "Staw Skalskiego". Oprócz działalności z zakresu sportu i rekreacji Ośrodek realizuje również inne zadania powierzone przez Burmistrza Ryk, który bezpośrednio sprawuje nadzór nad jednostką. Należą do nich między innymi: prowadzenie targowisk przy ul. Janiszewskiej i Młynarskiej oraz placu targowego przy ul. Karola Wojtyły.

Obecnym dyrektorem MGOSiR jest Marek Czerniejewski (zatrudniony na tym stanowisku od 1990 roku), który kontynuuje rozpoczęte działania przez jego poprzedników (Jana Tkaczyka 1989 r i Waldemara Nowickiego 1989 – 1990).

Obecni pracownicy MGOSiR:

Byli pracownicy MGOSiR:

Kalendarium

Brak wydarzeń

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 62
08-500 Ryki
tel. 818656865
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.